Få direkt tillgång till Formidas Chrome-tillägg för dokumentation, betygssättning och formativ bedömning.

Plattformsoberoende verktyg utvecklade med fokus på integration med Google Apps for Education och Microsoft Office 365.

Kommentera dina elevuppgifter med sök- och klickbara fraser, framtagna i samarbete med lärare och språkvetare med mångårig erfarenhet av utbildning. Högkvalitativ formativ bedömning samtidigt som du frigör tid!

Genom att använda Formidas verktyg skapas helt automatiskt ett analysunderlag i bakgrunden.

Synliggör dina elevers förmågor och kunskaper på ett helt nytt sätt genom att ta fram analyser i realtid och utifrån resultaten se var utvecklingsområden finns – på elev-, grupp- eller skolnivå!

Genomför och hantera bedömning med hjälp av digitala matriser för grund- och gymnasieskolans samtliga kurser.

Med Formidas multimatris dokumenteras dina bedömningar och du får automatiskt en kurssammanställning.

© Formida AB 2018